Studia a zaměstnání

Miroslav bravenec

Studium

 

1959-1962……..Učební obor, lakýrník a malíř písma (Hodonín, Napajedla, Čejč)

1962-1963……..Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně  SUPŠ- ( ŠUŘ), propagační

                          výtvarnictví, grafika,( prof. J. Brukner)

1963-1966……..SUPŠ, propagační výtvarnictví /aranžérství a výstavnictví/, ( prof. V. Sedlařík,

                          E. Ranný)

1962- 1966…….Lidová škola umění na textilní škole Francouzské v Brně u

                          akad.mal. F. Kotoučka)

1966-1972……..Akademie výtvarných umění v Praze (AVU),(u prof. akad. mal. V.Tittelbacha,

                          akad. mal. J. Čepeláka)

                          Absolvent pedagogiky při AVU

 

 

 

1972-1973……..Základní vojenská služba ve Stříbře

 

 

 

Zaměstnání

 

1973- 1984……..Lidová škola umění v Kyjově, učitel výtvarné výchovy

1984- 2007……..Střední škola uměleckých řemesel v Brně (ŠUŘ), učitel výtvarné výchovy

1984- 1993……..Učitel v oboru propagační grafika  

1993- 2002……..Vedoucí oddělení propagační výtvarnictví- výstavnictví

2002- 2007……..učitel na oddělení výstavnictví

2007…………….Zakončena pedagogická činnost

 

 

 

1993…………….Členem sdružení výtvarných umělců Moravy v Hodoníně